Další podrobnosti najdete na aktivních stranách 
www.machekasyn.cz

TRANSPARENTNÍ FOLIE PRO ZPĚTNOU PROJEKCI


Fólie jsou formátu A4 a dodáváme je v ochranných obalech, které chrání výrobek proti mechanickému poškození a používají se přímo k projekci.
Objednané výrobky zasíláme jako poštovní zásilku do 15 dnů od obdržení objednávky, k cenám účtujeme poštovné 29 Kč, balné hradí naše firma. Platba je provedena přiloženou fakturou.

CHEMIE ZEMĚPIS
BIOLOGIE PRÁZDNÉ FÓLIE
DĚJEPIS  
TABULKY S OZNAČENÍM TŘÍD A PRACOVEN
TŘÍDY UČEBNY
ŠATNY KABINETY
PRACOVNY PRÁZDNÉ FÓLIE
  ČÍSLA NA DVEŘE


Názvosloví organické chemie:

I. díl - uhlovodíky, II. díl - deriváty uhlovodíků.
Sada fólií k opakování a procvičování názvosloví organické chemie je určena pro střední školy. Fólie jsou koncipovány tak, že vždy na dvou fóliích jsou vzorce (písmena A, B) a na třetí fólii (písmeno C) jsou názvy se zpětnou vazbou k fóliím A a B. I. díl slouží k procvičování názvosloví uhlovodíků, je tvořen 41 fólií a obsahuje celkem 312 vzorců. Díl II. obsahuje deriváty uhlovodíků, je tvořen 43 fóliemi s 370 vzorci.


Jednoduché názvosloví organické chemie:

Sada je tvořena stejným systémem jako názvosloví pro střední školy. Jsou zde jednoduché vzorce a názvy organických sloučenin. Větší důraz klademe na procvičování strukturních vzorců. Soubor obsahuje celkem 38 fólií a 309 vzorců.


Transparentní fólie obecné a anorganické chemie
:

Sada fólií obsahuje učivo obecné a anorganické chemie. Výkladové fólie stručně a přehledně charakterizují danou problematiku, obsahují schémata, která usnadní žákům zapamatování. Nové termíny jsou logicky řazeny, proto můžete fólie použít i k zápisu do sešitu. Opakovací fólie slouží k individuálnímu nebo frontálnímu opakování probírané látky. Sada je doplněna čtyřmi fóliemi s výpočty a třemi fóliemi s jednoduchými laboratorními pracemi.


Transparentní fólie názvosloví anorganické chemie

Tato série slouží k výkladu, opakování a procvičování názvosloví anorganické chemie. Fólie jsou rozděleny podle jednotlivých skupin anorganických sloučenin - oxidy, sulfidy, hydroxidy, halogenidy, kyseliny a jejich soli a hydrogensoli. Ke skupině oxidů, halogenidů, kyslíkatých kyselin a solí kyslíkatých kyselin jsou vytvořeny tabulky s názvoslovnými koncovkami. Sada je doplněna fóliemi s velkým počtem vzorců a názvů k celoročnímu opakování.


Transparentní fólie organické chemie

Soubor obsahuje učivo organické chemie pro základní školy a střední školy s menší hodinovou dotací chemie. Výkladové fólie jsou zaměřeny na objasnění tvorby názvosloví organických látek a jsou doplněny stručnou charakteristikou nejznámějších sloučenin. Důraz klademe na procvičování pomocí opakovacích fólií se zpětnou vazbou. Sada je doplněna třemi fóliemi s jednoduchými laboratorními pracemi.

zpět


Transparentní fólie botaniky vyšších rostlin

Na fóliích jsou zakresleny jednobarevné obrazové charakteristiky mechů, kapradin, přesliček, dvouděložných a jednoděložných rostlin. Součástí charakteristiky jednotlivých čeledí je habitus rostliny, český název čeledi a rostliny, u vybraných čeledí květní diagram a obrázky nejdůležitějších morfologických znaků. Verze pro SŠ má větší počet fólií, navíc obsahuje latinské názvy a květní vzorce.


Barevné transparentní fólie obrázků biologie člověka

Tato sada obsahuje barevné obrázky orgánů a orgánových soustav lidského těla. Obrázky jsou vytvořeny počítačovou grafikou a jednotlivé části jsou vybarveny barevnými výplněmi. K důležitým částem zakreslených orgánů vedou popisné čáry s čísly, proto můžete fólie používat nejenom k výkladu, ale i ke zkoušení nebo písemkám.

zpět


Barevný dějepis I. díl - Pravěk, starověk

Celkem 424 barevných obrázků, fotografií, rekonstrukcí a perokreseb charakterizujících dané období. Už žádné stohy knih do vyučování, to důležité z architektury, řemesel, náboženství, umění a válečnictví můžete promítnout z jedné fólie.
Většina fólií obsahuje časové přímky.

zpět


Barevné transparentní fólie zeměpis - státy Evropy

Na barevných fóliích jsou stručně charakterizovány vybrané státy Evropy. Dolní polovinu tvoří obrázkové informace o průmyslu, zemědělství a nerostném bohatství.

zpět


Prázdné fólie pro kopírovací stroje

Prázdné průsvitky na vytvoření vlastních fólií pro výuku jsou vhodné do všech typů kopírek. Jedno balení obsahuje 100 ks fólií.
Typ A čirá bez podložního papíru cena 659 Kč/balení
Typ B čirá s podložním papírem na kratší straně cena 625 Kč/balení
Minimální odběr je jedno balení. 

zpět


TABULKY S OZNAČENÍM TŘÍD A PRACOVEN

Plastové tabulky s nápisy dodáváme ve čtyřech velikostech a devíti barevných kombinacích. Všechny vyrobené tabulky překrýváme ochrannou fólií, která zabraňuje mechanickému poškození. Tabulky se připevňují na dveře ozdobnými hřebíčky.
Výrobky zasíláme jako poštovní zásilku do 20 dnů po obdržení objednávky. K ceně připočítáme poštovné 35 Kč, balné neúčtujeme. Platba je provedena přiloženou fakturou. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Vyberte si typ tabulky a do objednávky zapište číslo barvy a požadované texty.
Podle vzájemné dohody Vám vyrobíme tabulky jiných rozměrů, případně jiné barevné kombinace.

Typ A označení učeben a šaten, velikost 15x9 cm
Typ B označení pracovišť, kabinetů, učeben, pracoven, skladů, WC, jména, výstražné tabule, únikový východ, velikost 20x10 cm
Typ C označení pracovišť se jménem, směrové a informační tabule, označení pavilonů, popisy poschodí, velikost 30x20 cm
Typ D čísla na dveře, velikost 10x5 cm

zpět


Ceny, informace a objednávky:

Mgr. Milan Machek

Švermova 1380/PS2, Beroun 2, 266 01

tel.: 0602/231 576,

tel./zázn./fax: 0311/61 22 63

www.machekasyn.cz