O úroveň výš ] Český jazyk ] Družina ] Fyzika ] Hudební výchova ] Jazyky ] Matematika ] Mateřské školy ] I.stupen ] Přírodopis ] Rodinná výchova ] [ Speciální ] Tělesná výchova ] Vytvarná vychova ] Zeměpis ]

Speciální pomůcky

Bzučák 1
Opticko - akustická pomůcka k nácviku správné výslovnosti
Bzučák 2
Opticko - akustická pomůcka k nácviku správné výslovnosti
Chemica - mikroskopy, chemikálie, laborator. potřeby, váhy apod.
Laminované tabulky
Logopedie - PALLAS-učební pomůcky
Macek - školní pomůcky pro magnetické tabule
Honzova "dávej bacha" hitparáda - 14 písniček pro podporu dopravní výchovy
Pravítka- laminované karty,trojúhelníky
Razítka - dřevěná, motivující, razítka s obrázky, šerpy, stužky, trička
Učíme se rádi - pomůcky pro děti se spec. vzdělávacími potřebami

 

 

Organizace:

Media Trust Communication

Nabízí:
CD/MC - Honzova "dávej bacha" hitparáda, 14 písniček na podporu dopravní výchovy (např. Jára Škvára, Bezpečnost silničního provozu, Pochod prvňáčků, Igor magor, Já se z těch značek snad zblázním, Tátova škola hrou....) zpívá herec Jan Čenský a jeho kamarádi. Cena: MC 149,- Kč, CD 249,-Kč. Ze snadno zapamatovatelných textů se děti naučí správnému chování na ulicích silnicích i hřištích.

Podrobnější informace  na inter. stranách: 

Kontaktní osoba: pí. Jitka Zavadilová
Tel:02/67313018 Fax: 02/67311307    E-mail: jzavadilova@mediatrust.cz

Adresa: Na Šafránce 1812/43, Praha 10, 101 00

zpět