MERCI spol.s.r.o.

Dodáme Vám s dovozem až do Vaší školy:

anatomické, botanické, genetické,
zoologické modely a obrazy
didaktické pomůcky pro výuku fyziky,
měřící přístroje
demonstrační pomůcky pro biologii
studentské soupravy pro výuku fyziky
školní mikroskopy a váhy
laborat. sklo, porcelán, teploměry a hustoměry
laboratorní chemikálie
školní nábytek
laboratorní nábytek MERCI

Vyžádejte si naši aktuální cenovou nabídku!

Hviezdoslavova 55b
627 00 BRNO - Slatina
e-mail: merci@mbox.vol.cz 

tel.: 05 - 48 21 14 75
fax: 05 - 48 21 14 85

Pobočky:

Mikuleckého 10, PRAHA
tel., fax: 02 - 61 71 06 59
tel.: 02 - 47 21 548

Dominikánská 14, PLZEŇ
tel., fax: 019 - 22 39 78
tel.: 019 - 72 24 108

Kollárova 18, OSTRAVA
tel., fax: 069 - 66 22 571
tel.: 069 - 66 24 633

Slovenská republika:
Rožňavská 17, BRATISLAVA
tel., fax: 00421 - 7 - 444 58 675