O úroveň výš ] ADkom ] ABS Wyda ] ACE Design s.r.o. ] Alis ] AVG ] BSPmultimedia ] Dosli ] InPro soft ] Kartoteka ] Kmitani ] GRADA ] [ Info disk ] Iqmedia ] iskola ] Matik Liberec ] PC Control ] PH-Software ] Pachner ] pmq software ] PC STUDIO ] PON ŠKOLA ] Relax ] Retis ] Software- Holubec ] SWX ] Zaoffice ]
Info BDS   O nás 
  Právní info disk 
  Profi info disk

Čím se zabýváme

Společnost Business Data Service, spol. s r. o. vznikla v roce 1993. Její hlavní činností je vytváření informačních systémů zaměřených na právní informace a informace o ekonomických subjektech.

info Business Data Service, spol. s r.o.

Co nabízíme

V současné době společnost nabízí dva systémy:

 

PRÁVNÍ info DISK ©, uvedený na trh v roce 1997 a
PROFI info DISK ©, který byl uveden na trh v roce 1996

Oba dva systémy jsou charakteristické jednoduchým a intuitivním ovládáním, využívají všech standardů Windows, veškeré informace v nich nalezené lze v celém rozsahu exportovat a tisknout.

Kontakt

Budete-li mít zájem o předvedení systémů nebo zaslání demoverze , kontaktujte nás. Rádi se s Vámi setkáme.

Najdete nás na adrese Sokolovská 49, 186 00 Praha 8.

Telefon / fax: 02/232 51 54 -5, fax: 02 / 24816486

E-mail: info@dataservis.cz

Velký právní informační systém

1 PRÁVNÍ info DISK zaujímá čelní pozici mezi právními informačními systémy. Tuto pozici si vydobyl za necelé dva roky.

PRID


JAK TO? Pro svoji úplnost, rozsah a zpracování, které je charakteristické vazbami mezi předpisy, možností zobrazit libovolné znění předpisu po novele s barevným odlišením nových pasáží, snadným ovládáním, exportem a tiskem předpisů v neomezeném rozsahu. Splňuje všechny požadavky odborné i laické veřejnosti kladené na právní informační systém. Díky své ceně se stal velmi prodávaným systémem.

PROČ? PRÁVNÍ info DISK se prodává "na rok". Standardně je aktualizován jednou za čtvrt roku. V ceně jsou zahrnuty vždy čtyři CD ROMy aktuální ke konci čtvrtletí. Neplatí se tedy žádná licence po skončení "roku" systém zůstává uživateli. Nákup systému na další "rok" je pro uživatele finančně zvýhodněn. Tyto pravidla platí i pro síťovou instalaci, která je ještě "zajímavější"!

V ČEM? Síťová instalace je pro libovolný počet uživatelů v jedné lokální síti a její cena je dvounásobkem ceny jednouživatelské instalace. Toto všechno jsou důvody, proč je PRÁVNÍ info DISK tolik rozšířen a mezi uživateli oblíben. Přesto jsou instituce, pro které je cena příliš vysoká a požádali nás, "abychom to zkusili vymyslet". Je tu tedy další nabídka.

PRO KOHO? Pro obecní úřady a školy. Tato zvlášť příznivá nabídka byla rozeslána na všechny okresní a stavební úřady a na školské úřady. Mnoho úřadů a škol si již vyžádalo další informace.

JAKÉ? Demoverzi a podrobný popis systému. Demoverze je funkční v celém rozsahu, obsahuje však jen předpisy z části roku 1998. Demoverze je zasílána na vyžádání zdarma a komukoliv. Tudíž si můžete PRÁVNÍ info DISK vyzkoušet na svém počítači. Nebo máte možnost vyzkoušet si jej právě teď!. Další zdroje informací o systému jsou články a recenze v časopisech.

KDE? Například od Pavla Boucníka v časopise WIN V/98, JUDr. Danuše Spáčilové v magazínu CHIP 4/99 nebo Ing. Miloše Grásgrubera v časopise System 4/99..

CO JEŠTĚ? Od října 1999 se k sytému PRÁVNÍ info DISK prodává doplňková měsíční aktualizace. Funkčnost systému PRÁVNÍ info DISK po 1.1.2000 je již otestována a garantujeme ji v závislosti na funkčnosti užívané platformy Windows.

1 ROZSAH DAT

PRÁVNÍ info DISK obsahuje texty Sbírky zákonů, Judikatury občanskoprávní a trestněprávní, Finančního zpravodaje a D-POKYNY.

SBÍRKA ZÁKONŮ - V systému PRÁVNÍ info DISK naleznete úplné texty všech předpisů vydaných ve Sbírce zákonů od roku 1945. Je-li předpis novelizován, je do původního znění novela zapracována. Pracuje se tedy s posledním "úplným" zněním. K dispozici jsou však všechna postupná znění. Poslední změna je barevně odlišena. Předpisy Sbírky jsou rozděleny do dvou částí; Smlouvy, Úmluvy, Dohody a jiné bilaterální předpisy jsou vyčleněny a jsou zařazeny do samostatné databáze nazývané Mezinárodní smlouvy. Ostatní předpisy jsou v databázi Sbírka zákonů.

JUDIKATURA - Judikáty jsou v systému PRÁVNÍ info DISK zařazeny v celém rozsahu, tedy nejen právní věta, ale také text "Z odůvodnění". Jedná se o judikáty vydané ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek (zelená sbírka) od roku 1960. Judikáty jsou rozděleny do dvou databází: Judikatura občanskoprávní a Judikatura trestněprávní.

FINANČNÍ ZPRAVODAJ, D-POKYNY - Do systému PRÁVNÍ info DISK je do databáze Finanční zpravodaj zařazen komplet textů vydávaných ve Finančním zpravodaji od roku 1989. Kompletní řada daňových pokynů D-POKYNŮ Ministerstva financí ČR je zpracována do databáze D-pokyny.

1 OVLÁDÁNÍ

Je velice snadné, intuitivní. Důležité pokyny pro obsluhu jsou na obrazovce ztvárněny do tlačítek, jejichž označení je srozumitelné a vystihuje svůj obsah. Uživatel se v systému neztrácí.

Hypertextové odkazy - Ve všech předpisech všech databází jsou zpracovány odkazy mezi jednotlivými částmi předpisu, ale také mezi předpisy různých databází. Přecházení z jedné části předpisu do jiné části buď téhož předpisu nebo jiného předpisu nebo dokonce do předpisu jiné databáze je velice snadné - KLIKNUTÍM.

Fultextové vyhledávání - K vyhledávání předpisů lze požít uživatelem libovolně zvolená slova nebo jejich části. Prohledávání podle slov je umožněno buď v celém předpisu nebo pouze v jeho názvu. Vyhledávání podle slov využijeme při nejširší průzkumu problematiky.

Vyhledávání předpisů je možné pomocí dalších kritérií, např. podle čísla předpisu, jeho nadřazeného předpisu, data vydání, rejstříku atd.

Přístupový strom - Systém PRÁVNÍ info DISK má pro každou databázi chronologický seznam všech předpisů začleněných do jednotlivých ročníků podle data vydání předpisů. Jednotlivé předpisy jsou dále členěny podle jejich struktury na části, hlavy, oddíly, články, §, atd. na tzv. kapitoly. Kapitoly jsou stromovitě uspořádány. Dostat se ke konkrétní části předpisu je opět velmi snadné - KLIKÁNÍM.

Jsou-li předpisy nalezeny na základě "DOTAZU", na místě chronologického seznamu se objeví pouze čísla vybraných předpisů. Odpovídají-li "DOTAZU" pouze některé kapitoly (např. §), jsou tyto kapitoly ve stromu předpisu barevně odlišeny.

Tisk, export - Všechny předpisy systému PRÁVNÍ info DISK lze tisknout nebo exportovat do souboru v neomezeném rozsahu. Můžeme vybrat pouze část předpisu nebo nechat vytisknout / exportovat celý. Jejich počet ani rozsah není nijak omezen. Všechny tištěné stránky mají v záhlaví číslo předpisu a datum účinnosti, v zápatí je pak číslo tištěné stránky.

Uživatelské poznámky - Ke všem předpisům systému PRÁVNÍ info DISK je možné připojit vlastní poznámku. Ta se ukládá na pevný disk počítače a po aktualizaci je stále svázána s daným předpisem. Poznámka ke každému předpisu je samostatný soubor a lze s ním pracovat i bez spuštění systému PRÁVNÍ info DISK.

Potřebný počítač, prostředí, instalace - Systém PRÁVNÍ info DISK je Windows aplikací a můžete jej provozovat na počítači, kde jsou nainstalovány Windows 3.1x, WIN 95, WIN 98, WIN 2000 nebo Windows NT. Správnost češtiny je zajištěna jsou-li Windows v české mutaci, nebo jestliže anglické Windows používají fonty s kódovou stránku 1250.

Nároky na počítač jsou minimální, resp. se shodují s nároky na provozování Windows. Počítač musí být vybaven mechanikou pro čtení CD ROM a diskety 31/2". Velikost volného místa na pevném disku pro instalaci závisí na volbě velikosti instalace, minimálně 3 MB. Zvláštní nároky na paměť počítače (RAM) nejsou.

1 PROFI info DISK za tři roky své existence získal mnoho příznivců a uživatelů.

PROFI info DISK je výkonný systém pro získávání, porovnávání a další zpracování informací o ekonomických subjektech.

PID

Způsob používání systému se mění, stále se rozrůstá skupina těch, kteří používají zejména elektronický Obchodní věstník a marketingové adresáře. Pochvalují si práci "off line" a pohodlí klidu, protože je netrápí jakou dobu stráví nad databází, veškeré informace a souvislosti si mohou důkladně prověřit.

Ti, kteří opravdu lpí na aktuálních informacích, zejména na včasné informovanosti o vyhlášení konkurzů nebo vstupů do likvidace ekonomických subjektů, případně oznámení o snížení základního jmění považují za významný signál, se stali uživateli doplňkové aktualizace elektronického Obchodního věstníku.

Marketingové adresáře jsou neustále doplňovány a rozšiřovány.

JAK SE PRODÁVÁ? PROFI info DISK se prodává "na rok". Standardně je aktualizován jednou za čtvrt roku. V ceně jsou zahrnuty vždy čtyři CD ROMy aktuální ke konci čtvrtletí. Neplatí se tedy žádná licence a po skončení "roku" systém zůstává uživateli. Nákup systému na další "rok" je pro uživatele finančně zvýhodněn. Tato pravidla platí i pro síťovou instalaci. Síťová instalace je pro libovolný počet uživatelů v jedné lokální síti a její cena je dvounásobkem ceny jednouživatelské instalace. Pro obecní úřady a školy je připravena finančně velmi výhodná nabídka. K Elektronickému obchodnímu věstníku se prodává doplňková čtrnáctidenní aktualizace distribuovaná přes Internet nebo na disketách. Internetová verze je o 50% levnější než disketová.

Demoverze, která je funkční v celém rozsahu, obsahuje však jen data z části roku 1998 a podrobný popis systému jsou zasílány na vyžádání zdarma a komukoliv. Tudíž si můžete PROFI info DISK vyzkoušet na svém počítači. Nebo máte možnost vyzkoušet si jej právě teď!.

Další zdroje informací o systému jsou články a recenze v časopisech. Například od Pavla Boucníka v časopise WIN V/98, JUDr. Danuše Spáčilové v magazínu CHIP 4/99 (napsali o nás)nebo Ing. Miloše Grásgrubera v časopise System 4/99.

1 ROZSAH DAT

PROFI info DISK obsahuje data Obchodního věstníku, adresáře státní správy, profesních komor, asociací, unií a oborově zatříděných subjektů, platné právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů od r. 1945 a komplet textů Finančního zpravodaje od roku 1989 a všechny zveřejněné D-POKYNY.

Elektronický OBCHODNÍ VĚSTNÍK - Obsahuje kompletně všechna data, která byla zveřejněna v Obchodním věstníku od počátku jeho vydávání, tj. od června 1992, samozřejmě s uvedením informací o datu publikování.

VEŘEJNÉ SOUTĚŽE - Texty Veřejných soutěží jsou zpracovány kompletně, také od počátku vydávání do současnosti a je velmi zajímavé porovnání soutěží se stejným předmětem nebo porovnání soutěží od stejného zadavatele. Veřejné soutěže jsou vyčleněny a tvoří samostatnou aplikaci.

KONKURZY, LIKVIDACE - Pro vyhledání ekonomických subjektů, na které byl vyhlášen konkurz, případně které vstoupili do likvidace je v systému PROFI info DISK zvláštní vyhledávací filtr.

OSOBY v ekonomických subjektech - Všechny osoby působící jako statutární orgán v ekonomických subjektech (jednatelé, členové představenstva, atd.) je možné snadno vyhledat a zobrazit si záznamy ekonomických subjektů, ve kterých působí najednou.

MARKETINGOVÉ ADRESÁŘE - Základní databází Marketingových adresářů jsou zpracované aktuální údaje o ekonomických subjektech působících na našem trhu. Další databáze obsahují údaje poskytnuté příslušnými komorami, asociacemi, uniemi sdružujícími subjekty téhož oboru či předmětu podnikání, např. leasingové společnosti, pojišťovny, realitní kanceláře, výrobní družstva, auditory, makléře, notáře, obchodníky s cennými papíry …. V této aplikaci naleznete také adresáře státní správy, tedy obecní úřady, hygienické stanice, pozemkové úřady, finanční úřady ….

PRÁVO - V části právo naleznete úplné texty platných právních předpisů vydaných ve Sbírce zákonů od roku 1945. Je-li předpis novelizován, je do původního znění novela zapracována. Pracuje se tedy s posledním "úplným" zněním. K dispozici jsou však všechna postupná znění. Poslední změna je barevně odlišena. Předpisy Sbírky jsou rozděleny do dvou částí; Smlouvy, Úmluvy, Dohody a jiné bilaterální předpisy jsou vyčleněny a jsou zařazeny do samostatné databáze nazývané Mezinárodní smlouvy. Ostatní předpisy jsou v databázi Sbírka zákonů. Do databáze Finanční zpravodaj zařazen komplet textů vydávaných ve Finančním zpravodaji od roku 1989. Kompletní řada daňových pokynů D-POKYNŮ Ministerstva financí ČR je zpracována do databáze D-pokyny.

1 OVLÁDÁNÍ

Je velice snadné, intuitivní. Důležité pokyny pro obsluhu jsou na obrazovce ztvárněny do tlačítek, jejichž označení je srozumitelné a vystihuje svůj obsah. Uživatel se v systému neztrácí.

Vyhledávání - S aplikací právo se pracuje stejným způsobem jako se systémem PRÁVNÍ info DISK.

V ostatních aplikacích k vyhledávání ekonomických subjektů nebo konkrétních osob lze použít fultextové vyhledávání (vyhledávání podle libovolných, uživatelem zvolených slov nebo jejich částí). Nejčastěji se tento způsob používá při vyhledávání podle názvu subjektu, jména osoby, předmětu činnosti. Vyhledávat lze také zadáním konkrétního požadavku nebo výběrem z možností, tedy zadáním IČO, právní formy subjektu, rejstříkového soudu atp.

Tisk, export - Všechny nalezené informace v systému PROFI info DISK lze tisknou nebo exportovat do souboru v neomezeném rozsahu. Marketingové informace lze tisknout na adresní štítky.

Uživatelské poznámky - Ke každému ekonomickému subjektu / právnímu dokumentu je možné připojit vlastní poznámku, se kterou lze nadále pracovat i bez spuštěného systému PROFI info DISK.

Potřebný počítač, prostředí, instalace - Systém PROFI info DISK je Windows aplikací a můžete jej provozovat na počítači, kde jsou nainstalovány Windows 3.1x, WIN 95, WIN 98, WIN 2000 nebo Windows NT. Správnost češtiny je zajištěna jsou-li Windows v české mutaci, nebo jestliže anglické Windows používají fonty s kódovou stránku 1250.

Nároky na počítač jsou minimální, resp. se shodují s nároky na provozování Windows. Počítač musí být vybaven mechanikou pro čtení CD ROM a diskety 31/2". Velikost volného místa na pevném disku pro instalaci závisí na volbě velikosti instalace, minimálně 3 MB. Zvláštní nároky na paměť počítače (RAM) nejsou.

Zpět

Předcházející O úroveň výš Další