O úroveň výš ] ADkom ] ABS Wyda ] [ ACE Design s.r.o. ] Alis ] AVG ] BSPmultimedia ] Dosli ] InPro soft ] Kartoteka ] Kmitani ] GRADA ] Info disk ] Iqmedia ] iskola ] Matik Liberec ] PC Control ] PH-Software ] Pachner ] pmq software ] PC STUDIO ] PON ŠKOLA ] Relax ] Retis ] Software- Holubec ] SWX ] Zaoffice ]
Přejít na aktivní strany ACE Design s.r.o. - www.acedesign.cz

 

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ pro školy s právní subjektivitou

ACE-ÚČTO je aplikační programový produkt určený k vedení podvojného účetnictví. Původně program vznikl speciálně pro potřeby příspěvkových a nevýdělečných organizací.

Na základě novely zákona o DPH, která má za následek, že i příspěvkové a nevýdělečné organizace se mohou stát plátci DPH, byla v roce 2005 do programu zakomponována také evidence DPH pro plátce DPH a v návaznosti na to doplněna také verze pro podnikatele.

Hlavní pozornost je věnována příspěvkovým a nevýdělečným organizacím. Příspěvkovým organizacím program umožňuje vykazovat výsledky hospodaření nadřízeným orgánům v předepsaném tvaru a podle aktuálních pravidel. Přenos výsledků hospodaření je možný elektronicky (z programu je možné předepsané datové výstupy zasílat přímo příslušnému orgánu), na magnetickém nosiči - disketě a v papírové formě. K dispozici jsou dva základní datové formáty ARIS (PVT a.s.) a JASU (MUZO Praha s.r.o.).

Účetnictví má připravenu účetní náplň vytvořenou odborným metodikem a specialistou ve výše uvedené oblasti účetnictví, který je i odborným garantem celého systému. Tzn. spolu se systémem jsou dodávány účtové osnovy se všemi potřebnými číselníky včetně číselníku účetních operací s předdefinovanými kontacemi. Vlastní účtování je tedy možné provozovat jak klasickým způsobem, tj. zadáváním příslušných účtů, tak s využitím připravených předkontací, které zahrnují většinu standardních účetních operací, jež se zpravidla v daném typu organizace vyskytují.

Uživatel má okamžitě po zaúčtování dokladů k dispozici údaje o svém hospodaření, pohybech, obratech a zůstatcích na jednotlivých účtech. Samozřejmostí jsou výstupy tiskových sestav např. deník dokladů, obratová předvaha, obraty na účtech, výkazy, sledování saldokont apod. Přímo v programu je možné zadat rozpočet, přičemž program zpracuje nejen bilanci rozpočtu, ale také v definovaných výkazech porovnává aktuálně hodnotu rozpočtu a skutečného čerpání včetně procentuálního vyjádření.

Konfigurace systému je modulární tj. kromě základního finančního účetnictví lze provozovat (v případě zájmu a zpravidla dle velikosti organizace) přídavné moduly, které umožňují uživatelům vést jednotlivé ekonomické agendy s tím, že již v těchto agendách vzniká podklad pro účetnictví – tj. modul pokladny, interní doklady, závazky, pohledávky, fakturace, banka včetně napojení na elektronické bankovnictví, evidence DPH apod.  K dispozici je též komfortní Evidence majetku ACE-EMA.

V praxi systém funguje ve stovkách instalací v mnoha oblastech ČR. Naši zákazníci jsou nejen příspěvkové organizace ve školství, ale také knihovny, muzea, domovy důchodců a různé jiné příspěvkové organizace. Další skupinou zákazníků jsou nevýdělečné organizace z různých oblastí činnosti.SLUŽBY

Společnost ACE Design, s.r.o. zajišťuje aktualizaci software z hlediska programového i z hlediska metodického - zahrnutí změn do programu, které vyplývají ze změn obecné legislativy, změn metodiky nadřízených orgánů, nároků na změnu datových výstupů příp. na nově požadované výkazy.

K programu poskytuje firma poradenskou činnost. Toto poradenství se vztahuje jak k obsluze programu, tak k metodice jednotlivých forem účetnictví a jejich vlivu na výkaznictví s tím, že změny sleduje metodik a v rámci poskytovaných služeb jsou tyto změny oznamovány uživatelům a zapracovávány do programu. V takovém případě obdrží uživatel buď metodické pokyny nebo novou verzi programu s popisem úprav a novinek.

Metodické pokyny a aktuální verze výkazů jsou pro registrované uživatele také k dispozici na www stránkách, stejně jako možnost poradenského servisu.

 

KONTAKT

Podrobnější informace o programu můžete obdržet na níže uvedených kontaktech.

ACE Design, s.r.o.
Drážní 7
627 00 Brno

telefon: 531 022 260
            
  543 215 233-4
fax:        531 022 261
email: ucto@acedesign.cz
internet: www.acedesign.cz

 

Předcházející O úroveň výš Další