O úroveň výš ] ADkom ] ABS Wyda ] ACE Design s.r.o. ] Alis ] AVG ] BSPmultimedia ] Dosli ] InPro soft ] Kartoteka ] Kmitani ] GRADA ] Info disk ] Iqmedia ] iskola ] Matik Liberec ] PC Control ] PH-Software ] Pachner ] pmq software ] PC STUDIO ] [ PON ŠKOLA ] Relax ] Retis ] Software- Holubec ] SWX ] Zaoffice ]
Vítejte na stránkách firmy PON ŠKOLA!

PON ŠKOLA Chrudim je producentem výukových počítačových programů pro základní školy.

Z široké nabídky programů (viz ceník dole) popis alespoň matematiky

Matematika

Programy pro matematiku z cyklu CHYTRÁ LHOTA vytvořili učitelé obecných škol pro potřeby svých žáků. Jsou určeny pro žáky prvního stupně základních škol. Hravou formou procvičují a zdokonalují matematické dovednosti. Program Putování do Chytré Lhoty žákům přináší kompletní pamětné sčítání a odčítání, program Cesta do Chytré Lhoty procvičuje malou i velkou násobilku. Novinkou je výuka a trénink "chytrého počítání". Motivací pro žákovu práci je cesta do městečka Chytrá Lhota, během níž se naučí vše, co znají obyvatelé zde žijící. Velmi oblíbené jsou matematické hry, ve kterých opakujeme nejdůležitější partie vyučování. Praktické využití matematiky navozuje modul s připravenými slovními úlohami s názvem "U obchodníků a řemeslníků".
Soubor programů získal v roce 1999 2. cenu v celostátní soutěži pedagogické tvořivosti.

Pokud vás demoverze programů zaujala, můžete si tyto programy objednat u autora, nebo u našeho distributora. Ceny programů naleznete v ceníku.

Putování do Chytré Lhoty

Putování do Chytré Lhoty můžeme využít již od 2. pololetí 1. ročníku až do 5. ročníku. Program obsahuje sčítání a odčítání zpaměti od nejjednodušších příkladů do 20, přes počítání do 100 až k příkladům s velkými čísly, které lze řešit zpaměti. Společně s lišákem se vydáme do městečka Chytrá Lhota, ve kterém bydlí samí chytří lidé. Ti totiž mezi sebe nepustí ledajakého přistěhovalce. Každého si pěkně u bran vyzkouší a teprve poté, když dokážeme, co už všechno umíme, můžeme se vydat za nákupy a zábavou. V programu najdeme nejprve modul s názvem PŘÍPRAVA NA CESTU, ve kterém si veškeré počítání nejprve procvičíme. Můžeme nastavit různě těžké příklady podle úrovně žáka, případně hledat vysvětlení při řešení náročnějších příkladů. Žáku se při správných výsledcích postupně doplňuje obrázek, při chybě se kousek obrázku ztratí, počítač ovšem vždy ukáže správné řešení. Po ukončení počítání následuje slovní hodnocení, ve kterém se žák dozví, má-li ještě procvičovat, nebo je již připraven ke ZKOUŠCE U BRAN. Tento modul převezme nastavenou konfiguraci a žák se může nechat panem radním vyzkoušet. Může si nastavit různý počet příkladů ke zkoušce a po skončení se dozví, zda-li je ve městě vítán. V CHYTRÉ LHOTĚ nás čekají různé hry, ale také řemeslníci a obchodníci se svou nabídkou, takže kromě zábavy musíme také umět vyřešit některé slovní úlohy. Při využití ve třídě je program zpracován tak, aby žák sám mohl sledovat své zlepšování a mohl si také zasoutěžit se svými kamarády.

 

Cesta do Chytré Lhoty

Program "Cesta do Chytré Lhoty" obsahuje kompletní násobení a dělení zpaměti od malé násobilky přes velkou násobilku až po složitější příklady s většími čísly, které lze řešit zpaměti. S jeho nasazením počítáme od 2. do 5. ročníku. Společně s lišákem se vydáme do městečka Chytrá Lhota, ve kterém bydlí samí chytří lidé. Ti totiž mezi sebe nepustí ledajakého přistěhovalce. Každého si pěkně u bran vyzkouší a teprve poté, když dokážeme, co už všechno umíme, můžeme se vydat za nákupy a zábavou. V programu najdeme nejprve modul s názvem PŘÍPRAVA NA CESTU, ve kterém si veškeré počítání nejprve procvičíme. Můžeme nastavit různě těžké příklady podle úrovně žáka, případně hledat vysvětlení při řešení náročnějších příkladů. Žáku se při správných výsledcích postupně doplňuje obrázek, při chybě se kousek obrázku ztratí, počítač ovšem vždy ukáže správné řešení. Po ukončení počítání následuje slovní hodnocení, ve kterém se žák dozví, má-li ještě procvičovat, nebo je již připraven ke ZKOUŠCE U BRAN. Tento modul převezme nastavenou konfiguraci a žák se může nechat panem radním vyzkoušet. Může si nastavit různý počet příkladů ke zkoušce a po skončení se dozví, zda-li je ve městě vítán. V CHYTRÉ LHOTĚ nás čekají různé hry, ale také řemeslníci a obchodníci se svou nabídkou, takže kromě zábavy musíme také umět vyřešit některé slovní úlohy. Při využití ve třídě je program zpracován tak, aby žák sám mohl sledovat své zlepšování a mohl si také zasoutěžit se svými kamarády.
demoverze

O programech

Tvorbou výukových programů pro žáky základních škol se zabýváme od roku 1995. Programy vytvářejí učitelé obecných škol pro potřeby svých žáků. Používáme je přímo ve vyučovacích hodinách ve škole, a to již od 2. ročníku. Vhodné jsou ale i při domácí přípravě žáka. Všechny programy se vyznačují kvalitním grafickým zpracováním a snadným ovládáním (téměř celý chod programu se ovládá myší). Každý program obsahuje tři části:

část výuková, ve které žák získá podrobné informace a dovednosti hrou i prací s obrázky a textem
část procvičovací, ve které si žák může velmi důkladně procvičit získané vědomosti a dovednosti
část testovací, ve které učitel nebo rodič zjistí kvalitu žákových vědomostí

Programy dodáváme na instalačních disketách nebo CD discích, součástí dodávky je i tištěný manuál s návodem na instalaci a možnostmi využití programů ve výuce či při domácí přípravě. Škola získává zaplacením uvedené ceny multilicenci - tj. právo užívat program na všech počítačích v budově školy. Programy jsou odzkoušeny i pro provoz v síti.

 

Hardwarové požadavky

Programy vyžadují alespoň:

PC 386 a výše
2 MB RAM
VGA grafickou kartu
myš
2 - 5 MB volného místa na pevném disku

Všechny programy pracují pod DOSem, nebo v prostředí Windows (součástí jsou vlastní ikony).
Pokud má program vyšší požadavky, uvádíme toto přímo u něj.

 

Autoři a distribuce

Kterýkoliv z námi nabízených programů si můžete objednat písemně nebo telefonicky na adrese autora či distributora. Zásilky posíláme školám na fakturu, ostatním zákazníkům na dobírku. Uvedené ceny jsou konečné včetně DPH, připočítáme k nim poštovné dle poštovních tarifů. Registrovaným uživatelům poskytuje autor při dalším nákupu slevu 10 %.
Při objednání nezapomeňte prosím uvést své jméno, adresu a telefonní číslo.
Aktuální ceníky jsou zde.

Kontakt na autory: Distributor:
Mgr. Lubomír Šára Firma Pachner
Svěchyňova 940 Kostelní 44
537 01 Chrudim 170 00 Praha 7
telefon/záznam: 0455/623 406 tel/fax: 02/33 37 40 58
e-mail: dsara@email.cz e-mail: pachner@ini.cz

TECHNICKÁ POMOC: 0607/910312

 

Ceníky

Český jazyk

číslo
název programu
cena
PON01
Tvrdé a měkké souhlásky, doplňování u,ů,ú
210,-
PON02
Spodoba
210,-
PON03
Vyjmenovaná a příbuzná slova
210,-
PON04
Druhy slov, kategorie sloves a podstatných jmen
210,-
PON05
Podstatná jména, vzory a koncovky
210,-
PON06
Shoda přísudku s podmětem
210,-
PON07
Abeceda, řazení slov
210,-
PON08
Předpony a předložky
210,-
PON09
Přídavná jména
210,-
PON11
Vlastní jména
210,-
PON12
Trampoty se slovy
210,-
PON13
Zájmena
210,-
PON18
Komplet pro 2. a 3. ročník (01,02,03,04,07,11)
1000,-
PON19
Komplet pro 4. a 5. ročník (05,06,08,09,12,13)
1000,-
PON20
Komplet všech 12 programů
1700,-

Uvedené ceny jsou konečné včetně DPH.

 

Matematika

číslo
název programu
cena
PON51
Putování do Chytré Lhoty
250,-
PON52
Cesta do Chytré Lhoty
250,-
PON53
Chytrá Lhota - komplet dvou programů
400,-

Uvedené ceny jsou konečné včetně DPH.

 

Přírodověda

číslo
název programu
cena
PON21
Les - byliny
250,-
PON22
Les - dřeviny
250,-
PON23
Les - houby
250,-
PON24
Les - živočichové
250,-
PON30
Přírodní společenství les - komplet
800,-
PON31
Voda a louka - rostliny
250,-
PON32
Voda a louka - živočichové
250,-
PON38
Přírodní společenství voda a louka - komplet
400,-
PON41
Jak nás znáš? - karetní pexeso
250,-
PON42
Pět stupínků - procvičování přírodovědy
250,-
PON44
Domino - vztahy v přírodě
250,-
PON45
Přírodní společenství - komplet osmi programů
1600,-

Uvedené ceny jsou konečné včetně DPH.

 

Vlastivěda

číslo
název programu
cena
PON43
Vlastík - dějepisné učivo vlastivědy
250,-

Uvedená cena je konečná včetně DPH.

 

Cizí jazyky

číslo
název programu
cena
PON61
Mein Vokabelheft (němčina)
210,-
PON62
My Vocabulary (angličtina)
210,-
PON65
Moje slovníčky - komplet dvou programů
350,-

Uvedené ceny jsou konečné včetně DPH. 

 
 

Předcházející O úroveň výš Další