Základní ] O úroveň výš ] Bouda ] Bobovka ] Botanická zahrada ] Botanicus ] Bisport ] Český Šternberk ] Čez ] Čokol. dům ] Čokolaterie Třeboň ] Čistírna ] Dinopark ] Divadlo kouzel ] Dům pod jasanem ] Eden ] Farma Pěnčín ] Fort Hary ] Grafitový důl ] HORSKÉ MINIKÁRY ] Horní hrad ] Hippoclub Lednice ] Jeskyně ] Karlín ] [ KRNAP ] Karlova ] Kláštery ] Kopřivnice ] Krokodýlí ZOO ] Kvak ] Kutná Hora ] Lednice ] Lidice ] loď Král Jiří ] Lodě ] Losiny ] Loď Morava ] Lodní doprava Vranov ] Mořský svět ] Muzeum Příbram ] Čtyřlístek ] Muzeum Letohrad ] Muzeun lega ] Muzeum loutkářských kultur ] Muzeum Železniční ] Muzeum Strašidel ] Ontario ] Otavatour ] Pavelec ] Pekločertovina ] Pivovarské muzeum ] Pohádková vesnička ] Poklad ] přístaviště Hodonín ] Ratibořice ] Relax ] Rodas ] Rosehill ] Sněhové čluny ] Sněžka ] Stare hrady ] Stonetown ] Surfsport ] Techmania ] Termální park ] Tarzanie ] WAX MUZEUM ] West. měst. ] WestPark ] Wild West ] Zámecká lékarna ] Zbiroh ] ZOO DK ] Zoo Dvorec ] Zoo Chleby ] Zoo Olomouc ] Zoo Vyškov ] Zoo Ústí ]

Správa Krkonošského národního parku Vás srdečně zve do Krkonošského muzea ve Vrchlabí

Poznatky, které zde vaši žáci a studenti načerpají, mohou využít v hodinách přírodopisu, biologie, dějepisu apod. Sbírky muzea jsou ve Vrchlabí instalovány na dvou místech - ve třech historických domcích na náměstí Míru a v budově bývalého augustiniánského kláštera.

Tři historické domy na náměstí Míru

Stálá výstava umění a řemesel s ukázkami krkonošského skla, lidových hodin, cechovních pohárů, vyřezávaných betlémů. 
Stálá výstava o počátcích turistiky v Krkonoších
Zařízená původní krkonošská světnice s tkalcovským stavem posledního krkonošského tkalce Matěje Pochopa. 
V jednom z domků je informační středisko Správy KRNAP, kde získáte veškeré informace o Krkonošském národním parku a okolí. Tel.: 499 421 474

Budova bývalého augustiniánského kláštera

Stálá ekologická expozice "Kámen a život" vysvětluje hlavní složky a děje v horské přírodě, zabývá se např. ekologií, geologií, vývojem tvarů pohoří, vlivem horského klimatu, sněhu a lavin na živou přírodu, krkonošskými ekosystémy. K prezentaci jsou zde využity všechny dostupné prostředky sbírkové předměty, prostorové modely přírodnin, barevné kresby, grafy a ilustrace, seriály diapozitivů, barevných fotografií a videoprojekce, dokonce i živé ukázky některých horských organismů (skupiny je nutné předem objednat).
Stálá expozice "Člověk a hory" zachycuje činnost člověka a jeho vliv na krkonošskou přírodu a krajinu, se všemi pozitivními i negativními důsledky od počátku osídlování Krkonoš až do konce 19. století.
Tel.: 499 456 708
Krkonošské muzeum, Husova 213, 543 01 Vrchlabí, www.krnap.cz