Základní ] O úroveň výš ] ALBRA ] Alter ] ANAG ] Bambook ] CCB ] [ Cerm ] Commercial ] ComputerMedia ] CON s.r.o ] Čtyřlístek ] Daryl ] Direct film ] Ditipo ] Dolejsi ] Dr.Šup ] Duha ] Encykloped. dům ] ENTER ] EPAVA ] Eukleides ] Fonoklub ] GRADA ] Granát ] Jazyková lit. ] Jinan ] Jota ] Kartografie Praha ] Kopp ] LEXIKON ] MC nakladatelství ] mouckova ] nakl. Houška ] nasepriroda ] Nová škola ] P&P ] Portál ] Práh ] Print servis ] Rosteme s knihou ] Rotag ] Rubico ] Setservis ] Scientia ] SINUS ] SHOCart ] Terasport ] Učebnice ] Vyšehrad ]

Akademické nakladatelství s.r.o.
Purkyňova 95a, 612 00 Brno
Tel./fax: (05) 4124 4189

nabízí v edici ITEM tematické jednotky pro učitele ZŠ a SŠ z literatury, historie, občanské výchovy, zeměpisu, dějin a současnosti církví.
Úroveň textů je zaručena autorským i lektorským zázemím odborníků z VŠ a AV ČR. Vydáváme je dvakrát ročně, zašleme i nabídku starších titulů. 

Cena cca 25,- Kč.

Na jaro 2000 jsou připravena tato témata:

Pověsti v české literatuře 
Literární kritika 1945-1999 (ukázky)
Dívčí četba 
Antologie současné poezie
Trivialita a kýč v dětské literatuře 
Memoárová literatura
Přehledné dějiny Moravy v datech 
Dějiny Maďarska 1918-1945
Exkurze do světa Římanů 
Nástin vztahů Čechů a Slováků
Společenské soužití s národnostními menšinami 
Jak studovat
Statistické metody pro pedagogy
Morální ekologie 
Církevně-politický vývoj u nás po r. 1945
Státy Střední Ameriky

Z další produkce vybíráme:

Čapka, František: Slovník českých a světových dějin. 420,- Kč

Odehnalová, Alena: Vybrané kapitoly z dějin kultury. 130,- Kč

Hofmann, Eduard a kol.: Jedovnice a okolí. 80,- Kč

Kohoutek, Rudolf: Základy sociální psychologie. 125,- Kč

Kohoutek, Rudolf: Základy pedagogické psychologie. 125,- Kč

Kohoutek, Rudolf: Osobnost a sebepoznání studentů. 110,- Kč

Horáček, Radek: Galerijní animace a zprostředk. umění. 180,- Kč