Základní ] O úroveň výš ] ALBRA ] Alter ] ANAG ] Bambook ] CCB ] Cerm ] Commercial ] ComputerMedia ] CON s.r.o ] Čtyřlístek ] Daryl ] Direct film ] Ditipo ] Dolejsi ] Dr.Šup ] Duha ] Encykloped. dům ] ENTER ] EPAVA ] Eukleides ] [ Fonoklub ] GRADA ] Granát ] Jazyková lit. ] Jinan ] Jota ] Kartografie Praha ] Kopp ] LEXIKON ] MC nakladatelství ] mouckova ] nakl. Houška ] nasepriroda ] Nová škola ] P&P ] Portál ] Práh ] Print servis ] Rosteme s knihou ] Rotag ] Rubico ] Setservis ] Scientia ] SINUS ] SHOCart ] Terasport ] Učebnice ] Vyšehrad ]

 

Nabídka  2000-2001

Vážení přátelé,

nabízíme Vám zvukové nahrávky, které jsme pro Vás vytvořili ve spolupráci s pedagogy a dalšími odborníky.

Chceme jimi přispět k vaší výchovné a vzdělávací práci, výklad učitele doplnit a vyučovací hodinu zpestřit. Ohlas na naše pořady z předešlých let je značný a potvrzuje, že naše pořady jsou vítanou pomůckou zvláště pro začínající pedagogy a pro ty učitele, kteří jsou nuceni vyučovat předmět mimo svůj obor. Naše nahrávky mnohdy také kvalitně naplňují hodiny suplování.

Kromě výukových programů upozorňujeme na nahrávky se cvičením. Podpoří zdraví nejen dětí a mládeže, ale mohou dobře posloužit pedagogickému sboru.

Jistě si mnohý z Vás klade otázku: Proč zvukové nahrávky v době televize a videa? Obě tato média znamenají sice technický pokrok, ale všechny náměty podávají tak plasticky, že děti již vůbec nemusejí zapojovat vlastní představivost. Naopak poslech, stejně jako četba, jejich fantazii tříbí a rozvíjí, podporuje rovněž rozvoj jejich vyjadřovacích schopností. To je tím důležitější, čím je věk dítěte nižší.

Vážení přátelé, snahou naší neziskové organizace je, abychom vlastní zájmovou činností sloužili také potřebám společnosti. Rádi v tomto úsilí přivítáme další spolupracovníky z Vašich řad.

Z  našich titulů:

Říkám, říkám říkanky
Cesty za pověstmi
Prvouka pro I. ročník ZŠ
Kapitoly z našich dějinI., II., III.,  IV.
Rehabilitační cvičení II.
Rozcvičky
Rytmická výchova
Přírodověda I. a II. pro IV. r. ZŠ
Vlastivěda I. a II. pro IV. r. ZŠ
Cvičíme a zpíváme
Říkadla
Vyprávíme dětem
Pohádky našich babiček
Zpíváme koledy
Jan Amos Komenský
Konec II. světové války
Dějiny starověku - Řím
Starověk jak ho možná neznáte
Kdo je kdo
Bratrovražda aneb Václav a Boleslav
Výpravy do minulosti I., II.,
Matematika pro I. ročník ZŠ
Společenská výchova
Pohádky z naší zahrádky
Bajky podle I.A.Krylova
Zvuky živé a neživé přírody

Pište o podrobné materiály na adresu:

FONOKLUB Uherské Hradiště
občanské sdružení
P.O.Box 49
686 01 Uherské Hradiště
tel: 0632/553131