Základní ] O úroveň výš ] ALBRA ] Alter ] ANAG ] Bambook ] CCB ] Cerm ] Commercial ] ComputerMedia ] CON s.r.o ] Čtyřlístek ] Daryl ] Direct film ] Ditipo ] Dolejsi ] Dr.Šup ] [ Duha ] Encykloped. dům ] ENTER ] EPAVA ] Eukleides ] Fonoklub ] GRADA ] Granát ] Jazyková lit. ] Jinan ] Jota ] Kartografie Praha ] Kopp ] LEXIKON ] MC nakladatelství ] mouckova ] nakl. Houška ] nasepriroda ] Nová škola ] P&P ] Portál ] Práh ] Print servis ] Rosteme s knihou ] Rotag ] Rubico ] Setservis ] Scientia ] SINUS ] SHOCart ] Terasport ] Učebnice ] Vyšehrad ]

 

Organizace:

Agentura DUHA

Nabízí:
Vzdělávací pořady na videokazetách v délce 20 - 25 min. cena 298,- Kč/ks. Pořady jsou určeny základním a středním školám v předmětech : dějepis, občanská nauka, zeměpis, ekologie, anglický jazyk, pracovní vyučování, vlastivěda.

Stručná anotace nabízených titulů:

1.stupeň ZŠ 
 
- cyklus Zajímavá vlastivěda:
Vyprávění o Praze: památky, příroda, státní instituce, plavba parníkem, zoo, Matěj.pouť
O pravěku a starých pověstech - co je to dějepis, archeologie, doba kamenná, bronzová  a železná na našem území, příchod Slovanů, staré pověsti a báje
O Velké Moravě a přemyslovských Čechách - o prvním státu západních Slovanů, Konstantinu a Metodějovi, svatém Václavovi a vládě přemyslovských knížat a králů
O českém králi Karlu IV. - o životě a díle největšího českého krále, památky jeho doby
O Janu Husovi, Janu Žižkovi a husitech - doba husitských válek a jejich hlavní osobnosti 

2.st. ZŠ,SŠ, SOU 

Zeměpis - cyklus „Regiony České republiky“:
Praha I : od soutoku Vltavy s Berounkou na Barrandov, Vyšehrad, Nové a Staré Město 
Praha II.: z Troje přes Stromovku, na Petřín, Malou Stranu, Hradčany a Pražský hrad
Karlovarský kraj - hlavní sídla, příroda, hosp. charakter, lázeňství, historie, zajímavosti.
Jihočeský kraj: hlavní sídla, příroda, památky, krajina, rybníky, historie, zajímavosti
Jihomoravský kraj: sídla, příroda, památky, lid. tradice, vinařství, zajímavosti 
- cyklus „Národní parky a chráněná území ČR“: 
Šumava, Krkonoše -NP, pøíroda a její ochrana, historie, lidská sídla.
Podyjí – Národní park, CHKO Pavlovské vrchy, Lednicko-valtický areál

- cyklus “Zeměmi Evropy”: Anglie - Londýn, Oxford, Stonehenge, Glastonbury, Cornwal
Skotsko a Wales - lidé, příroda, historie a souš. 
Francie - Paříž, Bretaň, Loira, delta Rhony, Provence.
Norsko - z Osla až na daleký sever - hl. sídla, příroda, historie
Portugalsko - Lisabon, Evora, Algarve, námořní tradice
Španělsko - z baskického severu, přes kraj Dona Quijota do Andalusie 
Holandsko - Amsterodam, Naarden, sýrařství, tradice
Chorvatsko - za národ. parky, přírodou a památkami - nově zařazeno!

Dějepis - cyklus „Památná místa našich dějin“ : devět filmů, které provázejí diváka po památkách a místech dějinných událostí od úsvitu našich dějin až do XX. století. Ukázky stavebních slohů románského, gotického, renesančního, barokního, klasicistního, secese a funkcionalismu.
Na tento cyklus navazuje film „Plody zla a odpuštění“, jenž je autentickou výpovědí  politického vězně, nezlomeného léty věznění na Pankráci, Leopoldově a na Borech
- cyklus „Nejznámější památky evropských dějin“ :
Starověké Řecko I. - vrcholné období klasického Řecka / Athény, Delfy, Olympia, Epidauros... /
Starověké Řecko II. - památky helénistické, římské a raně křesťanské éry / Korint, Malá Asie /
Římská říše I. - Etruskové a Řekové v Itálii, Řím v době republiky
Římská říše II. - památky z doby císařství a počátkù křesťanství
Cordobský kalífát - po stopách středověké arabské expanze na Pyrenejském poloostrově

Dějepis + občanská nauka
 - cyklus „Světová náboženství“ : Judaismus - o židovském národu a Starém zákoně.
Křesťanství - putování Izraelem po stopách Ježíše Krista.
Islám -hlavní myšlenky , kontakty s Evropou, architektura

Angl. jazyk - Scotland and Wales - lidé, příroda, historie, současnost 

 

Podrobnější informace  v internetové prodejně 
- viz jednotlivé předměty 

Kontaktní osoba: Jíří Čapek
Tel., fax: 371 720 066, mobil: 776 126 808, e-mail: duha.rokycany@tiscali.cz 

Adresa: Pod nemocnicí 1027, Rokycany, 337 01